<div align="center"> <h1>Geologia Minerały Skamieniałosci</h1> <h3>strona poświęcona zagadnieniom geologicznym, zbieraniu minerałów i skamianialości oraz jaskiniom.</h3> <p>geologia minerały skamieniałości paleontologia mineralogia góry zbieranie dewon jura jaskinie okazy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gr.introne.com" rel="nofollow">http://gr.introne.com</a></p> </div>